25 września nasze gimnazjum wzięło udział w konferencji pt: „Podsumowanie projektu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych - FALOCHRON”. Falochron jest programem wychowawczo-profilaktycznym realizowanym w szkołach i placówkach. W naszym województwie zapoczątkowany został rok temu i realizowany w czterech szkołach: Zespół Edukacyjny nr 4 w Drzonkowie, Zespół Szkół Katolickich w Zielonej Górze, II Liceum i Gimnazjum nr 9 w Zielonej Górze.
Podczas trwającej konferencji w ODN w Zielonej Górze, w obecności zaproszonych gości z Urzędu Miasta i pedagogów, każda ze szkół zaprezentowała cele oraz działania podjęte w ramach realizacji szkolnych falochronów. Naszą szkołę prezentowały uczennice: Wiktoria i Martyna z klasy 3GE, pod opieką p.D.Truszkiewicz i p.M.Kumanowskiej. Podczas forum zaprezentowaliśmy imprezy, konkursy i akcje, w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, oraz działania, dzięki którym zapobiegamy ryzykownym zachowaniom uczniów w szkole i środowisku lokalnym.

20180925_100145
20180925_100846
20180925_104811
20180925_104942
20180925_105218