Dnia 6 października 2016 roku odbyła się po raz kolejny polsko-niemiecka konferencja pt:„Dobre praktyki w rozwijaniu kompetencji międzykulturowych z perspektywy XV-lecia współpracy między Zespołem Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze, a Humboldt –Gymnasium w Cottbus”. Skierowana była do nauczycieli z Zielonej Góry i Cottbus a celem projektu było podsumowanie dotychczasowej 15-letniej współpracy partnerskiej między Zespołem Szkół Ekologicznych i Humboldt-Gymnasium w Cottbus oraz wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi nauczycielami w rozwijaniu kompetencji międzykulturowych.
W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania: uroczyste otwarcie konferencji, przedstawienie ekspertów i udział w warsztatach praktycznych w grupach mieszanych:
1 grupa – ‘Podchody Językowe z GPS-em’ (geocaching)
2 grupa – Warsztaty artystyczne ’Witrażowe Inspiracje’
3 grupa – „Gry i zabawy z dziećmi w nauczaniu języka obcego” (nauczanie początkowe)
4 grupa – Warsztaty teatralne ‘ Mistrz i Uczeń”.
Po zakończeniu warsztatów praktycznych zostały one szczegółowo omówione na forum i udaliśmy się na uroczysty obiad do Zielonogórskiej Palmiarni. Oficjalną część konferencji poprzedził występ uczennic z Gimnazjum nr 9 z Zespołu Szkół Ekiologicznych, które wykonały utwory muzyczne i wiersze w języku niemieckim.
Głównym punktem programu były przemówienia wszystkich zaproszonych gości oraz prezentacje multimedialne podsumowujące 15-lecie współpracy między szkołami. Kolejnym krokiem było podpisanie umowy partnerskiej przez obu dyrektorów szkół na kolejne lata, a  uczestnicy konferencji otrzymali pisemne podziękowania i upominki.

Koordynator projektu
Joanna Szurowska