18 maja odbędzie się ostatni etap Szkolnego Konkursu Ortograficznego, do którego zapraszamy uczniów  klas gimnazjalnych i siódmych szkoły podstawowej. Poniżej znajduje się wykaz słów trudnych, które obowiązywać będą na tym ostatnim - w tym roku szkolnym - dyktandzie.
Powodzenia!


Wykaz słówek na konkurs:


Język polski:  Goplana, Ilion, qui pro quo, zdzierżyć, deminutiva, porównanie,  
                         średniówka, hiperbola, historycznoliteracki, intonacyjno - zdaniowy
Matematyka:  współrzędne, przedział, współczynnik, nierówność, niewiadoma,  
                        cięciwa, skrócić ułamek, różnica, kąt rozwarty, dwusieczna kąta
Sztuka:           country, dance, sweet, batuta, allegro, ćwierćpauza, fotorelacja, rzeźba,  
                        neoklasycyzm, wrażenia
Fizyka/chemia:    technologia, efekt żyroskopowy, funkcja, przesuwanie, hemoglobina,  
                          rozszczepienie, kwasoród, nadmanganian potasu, alkohol, sacharoza
Historia:           komtur, oblężenie, średniowiecze, architektoniczny, prehistoria, rycerz,  
                          powstanie styczniowe, przekopy, rzemieślnik, twierdza
Geografia:       przyrost naturalny, megalopolis, akumulacja, deszczomierz, hydrosfera,  
                         namorzyny, sejsmograf, uchodźstwo, zachmurzenie
Biologia:          biochemia, chemosynteza, chlorofil, drapieżnik, ekosystem, ewolucjonizm,
                          fotosynteza, heterozygota, komórka macierzysta, liść odżywczy
Informatyka:    megabajt, banner, emoticon, hacker, netbook, offline, Wi-Fi, interfejs,  
                          joystick, chat
Religia:           nabożeństwo, różaniec, droga krzyżowa, Eucharystia, Hostia, zawierzenie,  
                         duchowość, ukrzyżowanie, jałmużna, Kalwaria
EDB:                niebezpieczeństwo, prewencja, zaangażowanie, harmonia, rozwój, porządek,  
                         zagrożenie, samoregulacja, spojrzenie, konsekwencja

/SI/

front