Uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczyli w spotkaniu z policjantem z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży, że za czyny niezgodne z prawem mogą już być pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Uczniowie uzyskali odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości prawnych, z którymi mogą mieć w przyszłości do czynienia, głównym problemem były zagadnienia związane z cyberprzemocą. /SI/