W poświąteczną środę odbyło się spotkanie z majorem Wojska Polskiego, uczestnikiem misji pokojowej NATO w Kosowie z uczniami klas III naszego gimnazjum. Pan  major  przedstawiał główne cele takich misji, opowiedział o żmudnych szkoleniach ( w tym językowych, cywilizacyjnych, dotyczących kultury i zwyczajów kraju, do którego jadą),  szeregu badaniach lekarskich, jakie żołnierz musi odbyć przed wyjazdem na misję. Poruszane tematy cieszyły się zainteresowaniem zarówno ze strony chłopców, jak i dziewcząt., albowiem z roku na rok rośnie ilość kobiet biorących udział w misjach pokojowych na całym świecie.

Koordynator: Mariola Brosławska