Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół Ekologicznych wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR 2018”. W kategorii Kadet (klasy siódme i II gimnazjum) z zadaniami zmagało się 25 uczniów, a w kategorii Junior (klasy III gimnazjum i pierwsze szkół ponadgimnazjalnych) 11 uczniów.

Organizatorem na terenie Polski tego konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, a patronuje przedsięwzięciu Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. W regionie zielonogórskim rolę organizatora pełni Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Konkursy tego typu są sprawdzoną na świecie formą szerokiej popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej oraz przyczyniają się do przełamywania powszechnej do niej niechęci.