Kolejny etap Dyktanda Szkolego odbędzie się pod koniec stycznia. Oto kolejna "dawka" trudnych wyrazów, z którymi należy się zmierzyć.

 

SŁÓWKA DO ZAPAMIĘTANIA – STYCZEŃ 2018

 FIZYKA/CHEMIA                          INFORMATYKA                           MATEMATYKA

ciężar                                                pulpit                                              symetria

amperomierz                                     komputer                                         krzywizna

woltomierz                                        klawisz                                            przestrzeń

siły równoważące                             rzutnik                                              kątomierz 

przyspieszenie                                  przybornik                                       równoważne

prawo Kirchhoffa                               grzejnik                                            homograficzna

dekantacja                                         radiator                                          przystające

kolba stożkowa                                 kształt                                            tożsamościowe

stężenie                                             nagłówek                                       Pitagoras

gęstość                                              numer                                           pięćdziesiąt

WYCH. FIZYCZNE                        PLASTYKA/MUZYKA                           JĘZYK POLSKI

koszykówka                                     scherzo                                           przerzutnia

rzutka                                               choreografia                                    trzynastozgłoskowiec

grupa                                                Jazz Jambore                                 romantyzm

zespół                                              a cappella                                       Młoda Polska

trójskok                                           happening                                        Mały Książę

bieg długodystansowy                    półzbliżenie                                        imiesłów przysłówkowy

przewrót                                          wernisaż                                          nieładny

skrzynia                                          asamblaż                                        upodobnienie wewnątrzwyrazowe

kręgle                                              rzeźbiarz                                        bajka epigramatyczna

koordynacja                                      gwasz                                           carpe diem

PRZYRODA/BIOLOGIA                    RELIGIA                                       JĘZYK OBCY

wzgórze                                          hierarchia                                       przekształć

równik                                            wszechmoc                                    ułóż

równoleżnik                                   chrzest                                            przetłumacz

południk                                         Eucharystia                                    uzupełnij

północ                                            bierzmowanie                                 uporządkuj

grzbiet                                            cudzołóstwo                                  przeczytaj

podnóże                                         przyrzeczenie                                stwórz

Wszechświat                                  nadaremnie                                    przeliteruj

mapa hipsometryczna                    Hostia                                             przetłumacz

źródło                                            Abraham                                         przypatrz się

HISTORIA                                    GEOGRAFIA                                     EDB

komunizm                                     morze Bałtyk                                     pożar

historia                                          jezioro Gopło                                    skażenie

burmistrz                                      Góry Świętokrzyskie                          zeczywiste zagrożenie

podczaszy                                     kanion                                             higiena pracy

król                                               zielonogórzanin                                 czepek Hipokratesa

rycerz                                           przestrzeń                                         hipotermia

Pomorze Gdańskie                       horyzont                                             poszkodowany

Krzyżacy                                      Gibraltar                                            klęska żywiołowa

hołd                                              Watykan                                           resuscytacja krążeniowo - oddechowa

Sprzysiężenie Podchorążych       powiat zielonogórski                             bezpieczeństwo