Już od pierwszego tygodnia września uczniowie szkoły podstawowej  zaczęli jako pierwsi uczestniczyć w projekcie Świat Nauki, którego pierwsza edycja zakończyła się w minionym roku szkolnym. Jest to druga część, a bierze w niej udział ponad 17 tys. uczniów szkół zielonogórskich wszystkich typów, od czwartej klasy szkoły podstawowej po ostatnie klasy szkół ponadgimnazjalnych. W ramach tego projektu obywają się bezpłatne zajęcia rozwijające w Centrum Nauki Keplera / w Centrum Przyrodniczym i w Planetarium /. Metodą nauczania jest: dotknij, zobacz, poczuj, a formami edukacyjnymi: pokazy, warsztaty, prezentacje i seanse. Celem jest wzbogacanie wiedzy uczniów, zainteresowanie ich samodzielnym zdobywaniem informacji i wykorzystaniem ich w praktyce. W dniu 26 października klasy siódme ze Szkoły Podstawowej nr 22- jako ostatnie ze szkoły podstawowej uczestniczyły w tym projekcie. Tematem przewodnim była sztuka komunikowania się.

Od drugiego tygodnia listopada swoją przygodę z nauką rozpoczną ostatnie klasy Gimnazjum nr 9  i II Liceum Ogólnokształcącego. Życzymy miłej zabawy z nauką. /SI/